Welkom op de portal van de opleiding Eerste Hulp Op Weg

panel_24_question
Een initiatief van Brussel Mobiliteit in samenwerking
met het Belgische Rode Kruis
Sinds 2018 dient iedere kandidaat die een rijbewijs B wil behalen, een eerstehulpopleiding volgen.
In deze opleiding worden de correcte handelingen aangeleerd in geval van een verkeersongeluk. De opleiding bestaat uit twee delen:
 • Online opleiding: 3 uren
 • Praktijkopleiding: 1u30
Vooraleer je in te schrijven, beantwoord je best enkele vragen uit de oriënterings-vragenlijst. Dit neemt maar een minuut in beslag.
Kort overzicht van de opleiding
De opleiding Eerste Hulp Op Weg heeft als doel om de kandidaten de juiste vaardigheden aan te leren in geval van een verkeersongeluk.

Eens de opleiding afgemaakt, zal je het typische interventieschema kunnen toepassen zodat je efficiënt en in alle veiligheid de eerstehulp kan verlenen. Tevens leer je correct en efficiënt de nodige communicatie voeren met de hulpdiensten.
formation_1
formation_2
Op het programma staat
1. Praktische uitvoering van de 4 stappen in eerste hulp
2. Reageren ten overstaan van een slachtoffer:
 • Levensloos (al dan niet ademend)
 • Met tekenen van een traumaletsel (aan het hoofd, rug of ledematen)
 • Met tekenen van (ernstige) brandwonden en/of diepe snijwonden
 • In staat van onderkoeling of oververhitting
3. Een oproep aan de hulpdienst uitvoeren (112)
4. Wat te doen in afwachting van de hulpdiensten
formation_2
Praktisch
De opleiding telt 2 onderdelen:
 • Online-sessie (+/- 3 uren)
 • Praktijkopleiding (1u30)
De twee onderdelen zijn verplicht te volgen voor het behalen van een rijbewijs B in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deelnemen aan beide onderdelen is verplicht.
Er is geen examen.
De opleiding is volledig gratis.
formation_3
Bijkomende vragen

Hoeveel tijd heb ik om de cursus Eerste Hulp op de Weg af te ronden?

De geldigheid van het voorlopig rijbewijs varieert naargelang het type (M12, M18, M36), maar uw theoretisch rijbewijs moet nog steeds geldig zijn wanneer u de TPR en het rijexamen aflegt.
Zodat je niet vast komt te zitten, wij adviseren u dan ook om u zo snel mogelijk na uw theorie-examen in te schrijven.

Waaruit bestaat de opleiding?

Deze Rode Kruis-eerstehulpopleiding bestaat uit een tweedelig parcours: een online deel van +/- 3 uren en een praktijksessie van 1u30.

Het eerste deel is via digitale weg te volgen van thuis uit via een PC of smartphone.

Is de inschrijving verplicht?

JA! Van zodra je je theoretisch examen hebt afgelegd, kun je je inschrijven via www.ehow.brussels.

Wat is de kostprijs?

Alles is gratis!

Is het mogelijk dat je niet slaagt?

Neen! Het betreft hier een opleiding die u een basis meegeeft voor het verlenen van de basisprincipes van eerstehulpverlening bij een verkeersongeluk.

Moet ik deze opleiding volgen wanner ik al een eerstehulpopleiding (EH/Helper) heb gevolgd?

Kandidaat-machinisten die onder een van de onderstaande categorieën vallen, kunnen vrijstelling van een EHBO-opleiding aanvragen:
 • De bedrijfshulpverleners bedoeld in artikel I.5-1 van de Code Welzijn op de Werkplek van 28 april 2017 (link)
 • De ambulancemedewerkers bedoeld in artikel 12 en 19 (link) van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en bijscholingscentra voor ambulancemedewerkers, die in het bezit zijn van een geldig certificaat;
 • De beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg bedoeld in de artikelen 3, 4, 6, 43, 45, 62 en 65 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van beroepen in de gezondheidszorg (link).
Kandidaat-bestuurders die houder zijn van een EHBO-certificaat kunnen vrijstelling van de EHBO-opleiding aanvragen:
 • Het patent en/of certificaat is niet ouder dan 2 jaar.
 • Het certificaat als onderdeel van een eerstehulpcursus van minimaal 12 uur.
 • Het getuigschrift in het kader van de opleiding voor eerstehulpverleners bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en bijscholingscentra voor eerstehulpverleners (link).
 • Het getuigschrift in het kader van de opleiding bedoeld in hoofdstuk IV van titel 5 van het Wetboek Welzijn op het Werk van 28 april 2017 (link).
Het octrooi moet worden afgegeven door een door de FOD Werkgelegenheid erkende Belgische organisatie. De lijst van erkende organisaties is hier te vinden.
Als u een vrijstelling hebt (of denkt te hebben) voor een EHBO-opleiding in het kader van het wegverkeer, kunt u uw aanvraag uploaden via deze link.

Moet ik deze opleiding volgen wanneer ik werkzaam ben in de medische sector?

Ja, je moet een gediplomeerd zijn en het beroep uitoefenen om een vrijstelling te verkrijgen.

Kan ik aan de opleiding deelnemen als ik al een rijbewijs heb?

Nee, deze opleiding is voorbehouden aan kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs.
Als u een opleiding in eerste hulp wilt volgen, raden wij u aan een BEPS te volgen.
Het is DE cursus om te volgen om de basisgebaren te leren en de eerste actor in de keten van hulp te worden, wanneer zich een noodsituatie voordoet.
Om dit te doen, gaat u naar onze website om u te registreren.

Raadpleeg het deel Hulp indien je nog bijkomende vragen hebt.
EEN INITIATIEF VAN
logo_bxl_mobilite

Brussel Mobiliteit is het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat instaat voor voorzieningen, infrastructuur en vervoer.

IN SAMENWERKING MET
logo_croix_rouge
Volgens de General Data Protection Regulation (GDPR 2016/679), verbindt het Belgische Rode Kruis zich ertoe de persoonlijke gegevens, die haar zijn toevertouwd, te beschermen.
Meer informatie hierover kan je vinden in de rubiek 'Persoonlijke levenssfeer' op onze website.
©2024 Alle rechten voorbehouden